Content marketing Pharma, Medical i Lab

Podstawowe filary do profesjonalnej pracy jako medical writer to: znajomość terminologii medycznej, pojęć naukowych, umiejętność pisania treści i pracy z danymi badawczymi. Często posiada on doświadczenie w jednym obszarze terapeutycznym, natomiast warto posiadać podstawową wiedzę z różnych specjalności medycznych.

 

Statystyki

Opisując częstość występowania różnych zjawisk i chorób bazować na wiarygodnych statystykach i umieć porównywać dane pozyskane z różnych publikacji naukowych, raportów oraz odnosić ich do regulacji branżowych.

 

Język i gramatyka

W przygotowywaniu treści kluczowe jest przedstawianie informacji w sposób jasny, gramatycznym językiem, poprzez zastosowanie prostych i krótkich zdań, strony czynnej i logicznego przepływu myśli.

 

Strategia wyszukiwania treści

Gdy znamy cel wyszukiwania informacji i realizujemy go działając strategicznie realizując plan, z większym prawdopodobieństwem uzyskamy przydatne informacje. Odnajdziemy użyteczne fragmenty treści źródłowych, na których możemy bazować.

 

Co wyróżnia profesjonalistę

Profesjonalista rozumie cel i wymagania projektu, do którego opracowuje treści. Rozumie poziom i charakterystykę grupy docelowej. Myśli logiczni i jest w stanie przeprowadzić logiczną dyskusję nad materiałem. Potrafi działać projektowo. Realizuje terminowo ustalone zadania. Skutecznie komunikuje się z innymi członkami zespołu (online i onsite).

 

Cross-checking

Współpraca w zespołach pozwala na wzajemne sprawdzenie przygotowanych treści. Zanim przekażemy tekst dalej sami przeczytajmy go ostatni raz w całości. W następnym kroku trafi on do innego członka zespołu. Sprawna komunikacja z nim pozwoli na skuteczną edycję. Chodzi tu również o takie elementy związane z treścią oraz z formatowaniem tekstu jak: spójność czcionki, odstępy pomiędzy wierszami i akapitami, nagłówki, stopki, marginesy, numerację stron.

 

W tym wszystkim warto pamiętać o wzajemnym zapewnianiu sobie szacunku, poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy tzn. że na bieżąco wiemy jak idzie nam realizacja zadań i doskonalimy ich wykonywanie. Jest to zależne dużym stopniu zależy od klimatu organizacyjnego w firmie. Dbamy o to u nas w time4Progress.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zapraszam do kontaktu.

Trener:
Aleksander Zuchowski – właściciel agencji content marketingowej time4Progress. Od 15 lat realizuje działania w branży Pharma, Medical i Lab. Wykładowca WSB (content marketing z wykorzystaniem blogów vblogów, zarządzanie projektami e-biznesowymi). Ekspert ds. rozwoju produktów, usług oraz przygotowywania contentu wniosków o dofinansowanie projektów.
Wydawca: Czas na Farmację i LIFE SCIENCE.

back to top icon