Content marketing

Podczas konferencji zorganizowanej przez firmę CE2 dedykowanej kierownikom laboratoriów będę miał przyjemność wygłoszenia wykładu: “Skuteczna strategia aplikowania o dotacje”.

Nasza firma ma cztery główne filary: agencja content marketingowa, wydawnictwo, agencja B+R i Hub. Działając projektowo prezentujemy firmy z branży w naszych czasopismach, ale również inicjujemy projekty.

Kierownicy laboratoriów mają duży potencjał innowatora łącząc kreatywne, twórcze podejście ze zrozumieniem i stosowaniem norm. Więcej w rozmowie.

Konferencja jest objęta Patronatem medialnym naszych czasopism branżowych: LIFE SCIENCE i Czas na Farmację.

Więcej o wydarzeniu w informacji od organizatora

Serdecznie zapraszamy na VIII Edycję Konferencji Kierownik Laboratorium XXI w., która zaplanowana
jest na 12 – 14 października 2022 w Krynicy Zdrój. Tematem przewodnim będzie Kierownik laboratorium w roli Szefa.

Drogi Kierowniku, rozumiejąc Twoją pracę i obszary, w których musisz się sprawnie poruszać, od lat dajemy Ci wsparcie w postaci najświeższych informacji oraz wiedzy, którą wykorzystasz w pełnieniu swoich obowiązków. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy cykl, który będziemy kontynuować przez kilka edycji konferencji: Kierownik laboratorium: Jeden człowiek – wiele ról. Podczas VIII edycji konferencji omówimy zadania, kompetencje i odpowiedzialności kierownika wynikające z roli Szefa.

MISJA SZEFA Laboratorium akredytowanego.

To znać się na wszystkim, co jest konieczne, a przede wszystkim pracować zgodnie z normą PN-EN 17025, zapewnić w laboratorium bezpieczną pracę zgodną z wymaganiami, zarządzać po ludzku zespołem i mieć czas dla siebie.

Podstawą jest dobra znajomość zasad akredytacji, zarówno w obszarze systemowym jak i technicznym.
Znajomość prawa pracy, aby móc lepiej zarządzać czasem pracy zespołu i podejmować decyzje związane z pracownikami.
Znajomość zasad BHP i postępowania z chemikaliami, aby zagwarantować bezpieczną pracę w laboratorium i spać spokojnie.

Czy wiesz, że Twoje działania ograniczają się tylko do dwóch obszarów kompetencji Szefa?
W pierwszym bloku pracujemy z kompetencjami technicznymi i merytorycznymi, a w drugim z kompetencjami personalnym tzw. miękkimi.
Każdy z tych bloków wymaga innych umiejętności i predyspozycji od Szefa laboratorium.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://kierowniklaboratorium.ce2.pl/

back to top icon