Content marketing Pharma, Medical i Lab

Nasze usługi są dedykowane firmom z branż Pharma, Medical i Lab.

Najbliższe nabory: 9 maja i 30 czerwca.


Dla kogo?

MŚP i duże przedsiębiorstwa

 

Na co?

BADANIA I ROZWÓJ – do 80% na badania, do 60% na prace rozwojowe
Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu.

WDROŻENIE INNOWACJI – do 70% na środki trwałe, do 50% na doradztwo, do 100% na zabezpieczenie umowy
Wprowadzenie w działalność firmy wyników prac B+R

Fakultatywnie:
INFRASTRUKTURA – do 70% wydatków
Inwestycja niezbędna do realizacji prac B+R.

CYFRYZACJA – do 70% wydatków
Digitalizacja modelu biznesowego, usług, produktów, procesów

ZAZIELENIENIE – do 80% wydatków
Zielona transformacja firmy w kierunku rozwiązań oszczędzających energię i ekologicznych.

KOMPETENCJE – do 70% wydatków
Szkolenia dla osób z z działów R&D.

INTERNACJONALIZACJA – do 50% wydatków
Promocja na rynkach międzynarodowych.

Współpraca z TIME4PROGRESS:

#0. Wstępny kontakt. Przesłanie klientowi materiału o konkursie.
#1. Omówienie koncepcji projektu.
#2. Zebranie dokumentów finansowych.
#3. Analiza zdolności dotacyjnej.
#4. Wspólne ustalenie taktyki działania.
#5. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
#6. Udział w Panelu Ekspertów.
#7. Zawarcie umowy
#8. Rozliczenie projektu (usługa dodatkowa)

Nasze zasady:

PODEJŚCIE EKSPERCKIE
Swoje usługi dedykujemy branżom Pharma, Medical i Lab, mając w nich doświadczenie. Łączymy je z wiedzą o dotacjach.

SZCZEROŚĆ
Obiektywnie oceniamy szanse projektu

KOMUNIKACJA
Systematyczna poprzez MS Teams (i inne komunikatory), telefoniczna, e-mailowa, współdzielone pliki.

back to top icon