Content marketing

Rozpoczął się rok 2024. Zwykle w tym okresie podejmuje się próby obserwowania i przewidywania zmian w branży oraz trendów. Najprawdopodobniej ukierunkują się one w stronę digitalizacji i automatyzacji zarządzania laboratorium, zwiększania odporności na kryzysy, poszukiwania dodatkowych środków na wyposażenie, zrównoważonego rozwoju i nowoczesnych form marketingu (content marketingu).

Digitalizacja i automatyzacja zarządzania laboratorium

Laboratoria podczas swojej pracy generują dużą liczbę danych. Ich cyfryzacja usprawnia pracę i pozwala na wydajniejsze zagospodarowanie powierzchni. Digitalizacja to szansa na szybkie śledzenie i lokalizowanie próbek, co przekłada się na jakość i sprawność wydawania wyników. Przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze ułatwia gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie ich.


Zwiększanie odporności na kryzysy

Doświadczenia ostatnich lat pokazały, jak ważna jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, zmianami geopolitycznymi czy gospodarczymi. Już nie tylko chodzi o identyfikowanie ryzyk, ocenę ich prawdopodobieństwa, ale również bazującą na doświadczeniach zdolność do sprawnego reagowania, sprawdzone ścieżki działania i stabilizacji procesów.


Poszukiwania dodatkowych środków

W dobie trwających naborów w ramach konkursów dotacyjnych można skorzystać z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Laboratorium może wystąpić jako podwykonawca przeprowadzający badania analityczne w projekcie, opracowywać nowe lub znacząco ulepszone usługi, świadczyć usługi doradcze.
Daje to możliwość dofinansowania kosztów m.in.: zakupu lub leasingu nieruchomości, sprzętu, wynagrodzeń, promocję na rynkach zagranicznych, zakup licencji i oprogramowania.


Zrównoważony rozwój

Zielona transformacja to kierunek nadawany przez Komisję Europejska. Obejmuje ona m.in. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i podniesienie efektywności energetycznej, optymalizację świadczenia usług laboratoryjnych, wykorzystanie odpadów. Jedną z obecnie wdrażanych idei zrównoważonego rozwoju jest “zielona chemia”. Polega ona na projektowaniu produktów chemicznych (na poziomie molekularnym) i procesów, aby ograniczyć wytwarzanie substancji niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.


Nowoczesne formy marketingu (content marketingu) Konkurencja na rynku usług laboratoryjnych wymusza aktywne zdobywanie coraz liczniejszego grona odbiorców nie tylko poprzez realizację dotychczasowych kontraktów i wysoką jakość usług, ale również działania marketingowe, a w szczególności content marketingowe.

Towarzyszy temu korzystanie z mediów społecznościowych. Natomiast samo działanie wymaga znajomości technik, narzędzi i dysponowania czasem.Opisane trendy na rok 2024 to tylko kilka wybranych i najczęściej spotykanych w branży. Warto wziąć udział w LABS EXPO – Targach Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych, które odbędą się 19-20 marca 2024 roku w Poznaniu. To tutaj cała branża spotka się w jednym miejscu Jest to dobra okazja do nawiązywania kontaktów, zdobycia wiedzy merytorycznej i wymiany doświadczeń.

Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i odebrać wejściówkę – https://labsexpo.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety-i-informacje-dla-zwiedzajacych/

back to top icon