Content marketing

Jesteśmy w trakcie wydatkowania funduszy europejskich na lata 2021-2027. Otrzymaliśmy zaliczkę na Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Laboratoria często pytają, co mogą dofinansować, co zakupić. Potrzebne jest tu podejście projektowe i analiza ról, jakielaboratoria mogą odegrać w projektach.

Rolą kierownika laboratorium jest zabezpieczenie środków na rozwój, w tym na materiały, wyposażenie, sprzęt. Trzeba powiedzieć sobie jednak jasno, obecne dotacje nie są przyznawane na zasadzie spełnienia listy życzeń zakupowych. Musi być to projekt z określonymi celami. Są one zwykle związane z: badaniami przemysłowymi, pracami rozwojowymi, wdrożeniami, digitalizacją, zieloną transformacją czy umiędzynarodowieniem.

Aby po zakończeniu projektu pozostawić dla swojego laboratorium sprzęt należy wejść w rolę wnioskodawcy i wziąć cały projekt na siebie. Są również dostępne inne role.


Laboratorium analityczne jako podwykonawca

Zadaniem jest np. badanie próbek nowego rodzaju paliwa, np. składu, parametrów fizyko-chemicznych. Wykonuje się je w roli podwykonawcy . Badania mogą być zlecane na różnych etapach projektu. Jest to sytuacja o tyle wygodna, że laboratorium wykonuje je fachowo, akredytowanymi metodami i nie odpowiada całościowo za projekt.

 

Laboratorium opracowujące nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy, usługi

Tutaj zakres działań jest większy i polega na przeanalizowaniu luki technologicznej i opracowaniu nowych rozwiązań, które potem producent wdraża do skali przemysłowej i wprowadza na rynek. Opcja wymagająca większej pracy kreatywnej. Zwiększa jednak możliwość przychodu. W tym przypadku nie chodzi o samo zbadanie próbek i analizę wyników i można dodatkowo zarobić na umiejętnościach, doświadczeniu i zdolnościach.

 

Laboratorium – doradztwo

Można przejść tylko i wyłącznie do roli doradczej i pomóc innej firmie stworzyć własne laboratorium. Przedmiotem usługi są szkolenia, doradztwo czy ekspertyzy. Dzielimy się wiedzą, ale też wiele się uczymy przy świadczeniu usług i rozmowach z partnerem biznesowym.


Laboratorium w roli wnioskodawcy i kierownika projektu

Wnioskodawca najwięcej zyskuje, ale ponosi największą odpowiedzialność za powodzenie projektu i jego sukces rynkowy, w zamian ma szeroki wachlarz kosztów, które może dofinansować ze środków europejskich.

 

Jak starać się o dofinansowanie?

Często słyszę, że firmy otrzymują co najmniej raz w miesiącu telefon od firmy dotacyjnej zachęcające do skorzystania z jej usług. Warto jednak też wiedzieć trochę samemu na temat procesu pozyskiwania dotacji. Ułatwi to zadawanie celnych pytań, ustalenie zasad i realizację współpracy.

 

Znalezienie konkursu

Domyślnie wydaje nam się często, że to my wyszukujemy konkurs odpowiadający naszym potrzebom. Zwróćmy jednak uwagę na to, że fundusze europejskie to sponsor określający w konkretnych naborach swoje wymagania. Przydaje się bieżące śledzenie harmonogramów i wiedza, gdzie poszukiwać tych informacji. Potrzebujemy sumiennie ocenić własną zdolność dotacyjną.

 

Techniki opracowania dokumentacji

Tworzone treści muszą być opracowywane tak, aby spełniły wymagania eksperta oceniającego wniosek. Spójrz co jest punktowane, a co nie. Porównaj opracowywane rozwiązanie z konkurencją poprzez cechy – parametry – korzyść i zastanów się, czy planowane badania są niezbędne do wdrożenia rozwiązania, czy planujesz je ze względu na chęć użycia infrastruktury, upodobania do wybranych technik. Przy ustalaniu kosztów nieceni się przesadnej skromności. Powinno je ustalać się według standardów rynkowych. Jeśli zlecasz napisanie wniosku, sprawdź dokładnie jakie ma kompetencje. Co oznacza, że “mamy doświadczenie w B+R”, “rozumiemy laboratoria”.

Co jeszcze? Nie sposób opisać wszystko w ramach artykułu, bo wymagałoby to przygotowania sporego opracowania. Polecam się do kontaktu w ramach doradztwa. Pomagam w analizie planowanego rozwoju laboratorium, poszukiwaniu konkursu i przygotowaniu wniosku.

Współtworzę jego treść współpracując z zespołem projektowym danego laboratorium. Zespół wnosi merytorykę w swojej dziedzinie, jak to dopasowuję pod wymagania konkursu. Opracowanie dobrego wniosku zajmuje ok. 6-8 miesięcy z uwzględnieniem spotkań projektowych i analizą nowych wersji przygotowanych treści.

Aleksander Zuchowski,
kom. 538 406 554

zdjęcie: Pixabay

back to top icon