Content marketing

Dziękuję za powołanie mnie na stanowisku członka Rady pracodawców dla kierunków: chemia kosmetyczna i technologia kosmetyku, Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Do duże wyzwanie. Będziemy starali się sprostać mu na bieżąco. Współpraca z WSIiZ jest podejmowana na bazie konkretnie zawartego kontraktu, z którego będą wynikały nasz działania. Będziemy o nich informowali na bieżąco.

Aleksander Zuchowski
Redaktor naczelny

back to top icon