Content marketing Pharma, Medical i Lab

Usługi dla:  firm farmaceutycznych, agencji marketingowych, CRO, firm medialnych, wydawnictw oraz czasopism, witryn dotyczących opieki zdrowotnej, organizacji medycznych i społecznych.

 

• content internetowy dla specjalistów i pacjentów
• artykuły do czasopism i portali
materiały edukacyjne
materiały marketingowe produktów medycznych (literatura promocyjna, monografie produktów, broszury)
publikacje/prezentacje (artykuły naukowe, przeglądowe)
dokumenty badawcze (protokoły, sprawozdania z badań, opis propozycji badań)

 

51751186_xl (2)
back to top icon