Content marketing

Tworzymy treści Medical & Pharma &Lab

 

• content internetowy dla specjalistów i pacjentów
• artykuły do czasopism i portali
materiały edukacyjne
materiały marketingowe produktów medycznych (literatura promocyjna, monografie produktów, broszury)
publikacje/prezentacje (artykuły naukowe, przeglądowe)
dokumenty badawcze (protokoły, sprawozdania z badań, opis propozycji badań)

 

• firm farmaceutycznych
• agencji marketingowych
• CRO
• firm medialnych, wydawnictw
i czasopism

• witryn dotyczących opieki zdrowotnej
• organizacji medycznych i społecznych

 

back to top icon