Content marketing Pharma, Medical i Lab

SESJA POSTEROWA
„Fizykochemiczne aspekty tworzenia stabilnych form kosmetyków”

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji posterowej „Fizykochemiczne aspekty tworzenia stabilnych form kosmetyków”, która odbędzie się w ramach Targów HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe (21-22 września 2022, hala Expo XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa). Organizatorem sesji posterowej jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Zapraszamy środowiska naukowe, studentów oraz wystawców do zaprezentowania szerokiej publiczności Targów, najnowszych badań oraz nowatorskich rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju branży kosmetycznej. Forma sesji posterowej umożliwia  w syntetycznej i twórczej formie plakatu przedstawienie wyników badań własnych, oraz najnowszych doniesień branżowych.

Szczegóły sesji posterowej, wytyczne techniczne oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: wsiiz.pl/o-uczelni/sesja-posterowa-hpci

Zgłoszenia udziału w sesji posterowej można przesyłać do dnia 30.08.2022 r. (wtorek).

Dane kontaktowe:
Jacek Wałasz
Koordynator ds. Marketingu
tel.:  + 48 22 562 35 00, 789 096 681
e- mail: jacek.walasz@wsiiz.pl
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa

POSTER SESSION
”Physicochemical aspects of creating stable cosmetic formulas”

We kindly invite you to participate in the poster session ”Physicochemical aspects of creating stable cosmetic formulas” scheduled to take place as part of the HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe Fairs (between 21 and 22 September 2022, Expo XXI Center Warsaw, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warsaw). The Warsaw College of Health and Engineering is the organizer of the poster session.

We would like to invite academic community, students and exhibitors, to present the latest research and innovative solutions that contribute to the development of the cosmetics industry. The format of the poster session enables synthetic and creative presentation of own research, and the most recent developments in the industry.

For details of the poster session, technical guidelines and application form, visit:
wsiiz.pl/o-uczelni/sesja-posterowa-hpci

Poster session applications accepted until 30.08.2022 (Friday).

Contact details:
Jacek Wałasz
Marketing Office Coordinator
phone: + 48 22 562 35 00, 789 096 681
e- mail: jacek.walasz@wsiiz.pl
Warsaw College of Health and Engineering
ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warsaw

Wydarzenie zostało objęte Patronatem medialnym specjalistycznego czasopisma Czas na Farmację oraz kwartalnika LIFE SCIENCE.

Więcej informacji o Targach HPCI…

back to top icon