Content marketing Pharma, Medical i Lab

Ograniczenie pandemii pozwoliło na przywrócenie stacjonarnych targów i konferencji. Często z opcją zdalnego udziału. Jedną z form współpracy przy realizacji i promocji jest Patronat medialny.

W Klasycznie polega to na umieszczeniu logotypu np. czasopisma w materiałach, na billboardach, opublikowaniu zapowiedzi czy relacji z wydarzenia a zamian za to możliwość bezpłatnego uczestnictwa.

Patron medialny źródłem contentu
W przypadku mediów eksperckich mogą one też być źródłem sporej wiedzy. Jako agencja content marketingowa (dostarczająca treści) współpracujemy przy tworzeniu części merytorycznej. Obserwujemy branże Pharma, Medical, Lab. Analizujemy trendy na najbliższy rok. Powiązujemy tym sposobem content naszych czasopism (Czas na Farmację i LIFE SCIENCE) z planowaną tematyką wydarzeń i niejednokrotnie ją wspólnie kreujemy.

Dobrze realizowany Patronat medialny poszerza grono odbiorców danej edycji i kolejnych. Zarówno uczestników, jak partnerów. Przekłada się to na wynik finansowy projektu.

Poszerzenie zasięgu
Nasze media tworzą wokół siebie zaangażowaną społeczność ekspercką. Dysponujemy czasopismami, portalem, bazami odbiorców, newsletterem (własnym i innych partnerów).

time4Progress jako Influcencer branżowy
Influencerzy wychodzą out of the box ze stereotypu, że tylko niejako promują produkty pokazując je w nagraniach opublikowanych na You Tube i mediach społecznościowych. Influencer może również wejść na grunt typowo ekspercki. Jeżeli ma wiedzę i kontakty staje się jednym z liderów opinii.

Broker wydarzeń
Masowa realizacja patronatów medialnych nie sprawdza się i traci na jakości. W naszym przypadku po zrobieniu  rynkowego skrinigu wybieramy kilka, naszym zdaniem kluczowych targów czy konferencji. Prędzej czy później oczekuje się od nas opinii czy warto być, przeznaczyć budżet np. na stoisko. Założyliśmy kalendarz wydarzeń na rok 2023. Firmy planując działania marketingowe zanim zaczną szukać w Goggle, mogą zobaczyć, które wydarzenia wspieramy i dlaczego.

Prowadzący panel tematyczny
Współpracując z organizatorem eventu mogę współtworzyć, poprowadzić panel ekspercki, doradzić w zakresie programu i samego content marketingu.

Kontakty z innymi mediami
Kooperuję z różnymi mediami, domami medialnymi (podwykonawcy działań marketingowych producentów), dużymi portalami.  To daje więcej możliwości.

Współpraca przy realizacji wydarzenia jest skuteczniejsza przy dobrej relacji i działaniu projektowym.
Przeanalizowanie i określenie celów, zadań i rozpisanie wszystkiego w czasie pozwala na stabilne przygotowania i bezpieczeństwo powodzenia. Wszyscy współtworzymy nasze branże i to jak działamy wpływa na ich rozwój.

back to top icon