Content marketing

Już wkrótce odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego!

Jesteśmy świadkami największych zmian w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Zgodnie z zapowiedziami już niebawem zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz z nim zostanie uruchomiony Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Powstanie międzynarodowego sądu cywilnego, którego stronami będą przedsiębiorcy z różnych krajów, będzie wpływało na prowadzenie działalności komercyjnej w Europie przez większość firm i instytucji naukowo-badawczych.

Rozwiązania powstające w szeroko rozumianym sektorze LifeScience co do zasady nie mają charakteru terytorialnego. Oznacza to, że zarówno firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne jak i chemiczne generują rozwiązania, których zastosowanie w zasadzie nigdy nie ogranicza się tylko do jednego rynku. To właśnie podmioty z tego sektora nowy system ochrony patentowej może zainteresować najbardziej – mowa o dwóch perspektywach.

Pierwsza z nich dotyczy samego patentu europejskiego o jednolitym skutku. Bez konieczności dokonywania kosztowych walidacji oddzielnie w kilkunastu państwach, za pomocą jednego wniosku, firmy z tego sektora będą mogły uznać ważność swojego prawa automatycznie w 17 krajach. Druga perspektywa jednak to cena, jaką ostatecznie takie podmioty mogą zapłacić za wspomnianą oszczędność. Zakończone sukcesem postępowanie o unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku wyeliminuje takie prawo wyłączne na wszystkich 17 terytoriach. Kluczowe zatem przy dokonywaniu wyborów okażą się względy biznesowe i kompleksowe, strategiczne podejście do ochrony swoich rozwiązań.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi chce przygotować polskich i europejskich przedsiębiorców na nadchodzące zmiany, przede wszystkim wyposażyć ich w praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania w nowym systemie. W związku z tym w dniu 21 września 2022 r. – z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia JWP Rzecznicy Patentowi –  odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego pt. „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”.

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki z całej Europy, który specjalizują się w tematyce ochrony patentowej oraz profesjonalni pełnomocnicy i przedsiębiorcy. Odbędzie się także debata z przedstawicielami biznesu, sektora nauki i B+R. Konferencję poprowadzą: dr Tomasz Gawliczek – rzecznik patentowi i radca prawny (panel naukowy) oraz Piotr Godlewski – krajowy i europejski rzecznik patentowy (panel biznesowy).

Partnerem wydarzenia jest European Patent Litigators Association (EPLIT) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Odbędzie się ono w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Muzeum POLIN w Warszawie.

Polska dotychczas nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej, jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich wynalazków w nowym systemie, a także być stronami sporów, które będą toczyć się przed Jednolitym Sądem Patentowym. Warto więc już teraz dowiedzieć się, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Udział w konferencji online jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie >> https://www.jwp.pl/konferencjaupc/

Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym kwartalnika LIFE SCIENCE.

back to top icon