Content marketing

Koncepcja resilience odnosi się do odporności, elastyczności i zdolności regeneracji. Jest to umiejętność systemu w sytuacji zaburzenia warunków. Pozwala ona na utrzymanie funkcjonalności m.in. produkcji, dostępu do zasobów, powrotu do stanu sprzed szoku, minimalizacji strat.

Dotychczasowe skupianie się przedsiębiorstw na przeciwdziałaniu rzadziej występującym krótkoterminowym zagrożeniom. Obecnie potrzebne jest tworzenie skutecznych strategii rozwoju odporności firmy. Pozwoli to na szybszą regenerację i wypracowanie stabilnych ścieżek z zachowaniem elastyczności działania. Będzie to mogło mieć kluczowy wpływ po poziom przewagi konkurencyjnej w zakresie czynnościowym (posiadanie zdolności do reagowania), procesowym (przewaga w sprawnej realizacji procesów), rezultatowym (uzyskiwanie świetnych wyników również w trudnych warunkach), czy pozycyjnym (marka jest mocnym i znanym graczem rynkowym).

Nie tylko management przechodzi do medycyny, ale również medycyna i wiedza z tej dziedziny może przenikać do biznesu. Przekładając na język praktyczny koncepcję resilience można rozpisać w relacji odporności – problem (pytanie) – rozwiązania – realizacja (wdrożenie). Nawet wstępna, prosta analiza zdolności do pozytywnej adaptacji przedsiębiorstwa może zaskutkować dalszym rozwojem pomimo niełatwych uwarunkowań. Techologie cyfrowe mogą nam pozwolić na sprawne działanie dzięki oszczędności czasu.

Co składa się na odporność?

Odporność „now”

Problem:
1. Jakie mamy mechanizmy odporności „wrodzonej” w firmie,
wynikającej ze specyfiki, branży?
2. Jakie pojawiają się ryzyka?
3. Jak je podzielić na kategorie?
4. Jakie są czynniki ryzyka?
5. Jak zapobiegać ryzykom?
6. Jak wykrywać nieprawidłowości?

Elastyczność

Jak możemy sprawnie reagować na zmiany w zakresie: wykorzystania maszyn, kompetencji pracowników, dostaw, oferty produktowej/ usługowej (szerokości asortymentu), realizacji procesów (w tym z wykorzystaniem digitalizacji)?

Zdolność rewitalizacji

Co jest u nas w firmie „odpornością nabytą?”:
1. sztuczną (indukowaną z zewnątrz), co jest dla firmy „szczepionką”?
2. naturalną nabytą – jakie mechanizmy wykształcają się w firmie podczas pierwszego kontaktu z problemem i wyciszają się ‘po okresie chorowania” (por. Ig M), a które utrzymują się „po przechorowaniu” i jak utrzymać ich odpowiedni poziom (por. Ig G jako najtrwalsze przeciwciała, pamięć immunologiczną)
Jakie mamy luki strategiczne w sytuacji kryzysu?
W jakich momentach i zakresach nie nadążamy za zmianami otoczenia?

ROZWIĄZANIA:

1. Opracuj strategię naprawczą i zapobiegawczą.
2. Przeprowadzaj audyty.
3. Twórz scenariusze działania.

 


Aleksander Zuchowski – Redaktor naczelny Life Science. Od 11 lat związany z branżą farmaceutyczną, a od 6 lat prowadzi własną firmę time4Progress. Manager projektów, Redaktor naczelny czasopism branżowych: LIFE SCIENCE i Czas na Farmację. Przez 4 lata realizował własne prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne. W latach 2013-2015 Broker Innowacji w wyniku postępowania konkursowego zakończonego 2. pozycją w kraju. Ukończył biotechnologię, zarządzanie i inżynierię produkcji, studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie uczelnią, farmacja przemysłowa, badania kliniczne produktów leczniczych. Działa projektowo i jest nastawiony na ciągły rozwój.

Time4Progress Agencja B+R poszerza zasięg produktów i usług dla branż Bio&Pharma&Med. Poprzez dobrej jakości content marketing, realizuje projekty B+R, inwestycyjne, startupowe (przygotowanie wniosku, koordynowanie projektu), analizuje rynek tworzy hub kooperacji. Firma dysponuje własnymi czasopismami realizowanymi w partnerstwie ze znaczącymi firmami.

Źrodła:
https://alebank.pl/jak-skutecznie-zbudowac- odpornosc-organizacji-na-ryzyko/?id=370761&catid=22872&cat2id=361

Majchrzak, Magdalena. „Odporność przedsiębiorstwa w czasach nadzwyczajnych zagrożeń. Adaptacja koncepcji resilience.” Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 54.1 (2020): 32-44.

 

back to top icon