Content marketing

Rok 2022 dobiega końca. Dla mnie był bardzo rozwojowy.

Content marketing, na bazie którego tworzę czasopisma stał się powodem do mojej współpracy z Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w roli wykładowcy-praktyka biznesu. Czasopisma rozwinęły się od jednego do trzech nowoczesnych i bezpłatnych pomimo inflacji:

🟦Czas na Farmację – innowacyjność produktów, R&D, badania kliniczne i szanse rozwoju. Specjalistyczne czasopismo dedykowane:
• farmaceutom, lekarzom
• producentom, dostawcom, managerom, technologom

🟩kwartalnik LIFE SCIENCE -od 2023 roku zawężony tematycznie do:
• analiz środowiskowych
• agriculture
• zielonej chemii
• przemysłu
• laboratoriów niemedycznych

🟥 nowego czasopisma (premiera niebawem) dedykowanego:
• diagnostyce medycznej
• technologiom
• digitalizacji
• rozwojowi

Przygotowujemy content planowanych wydań i zapraszam do jego współtworzenia. Działamy poprzez projekty content marketingowe.

Niech rok 2023 będzie jeszcze lepszy.

 

back to top icon