Content marketing

Jeszcze biotech czy już techbio? Wyniki polskiego raportu badawczego wskazują zmiany w produkcji i zarządzaniu w roku 2022.

Dzięki gwałtownemu rozwojowi cyfryzacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji, rośnie także fala innowacji związanych z produkcją nowych leków. Oznacza to nowe możliwości walki z rzadkimi chorobami, produkty poprawiające jakość życia i bardziej zrównoważone wytwarzanie żywności. Technologiczne możliwości, wyzwania oraz przewagi konkurencyjne w branży biotechnologicznej badał polski startup A4BEE.

Konieczny wzrost świadomości technologicznej wśród pracowników branży biotech

Z badania przeprowadzonego przez technologiczny startup A4BEE ze znaczącymi firmami takimi jak m.in. Polpharma oraz Polfa Tarchomin wynika, że w 2022 roku firmy farmaceutyczne największych szans szukają w dogłębnej analizie i zarządzaniu danymi produkcji oraz wzmacnianiu kompetencji cyfrowych oraz technologicznych u pracowników. Zdaniem badanych transformacja cyfrowa dotyka wszystkich aspektów organizacyjnych i kulturowych firmy, nie da się jej ograniczyć tylko do wdrażania nowych usług.  – Kluczową sprawą jest budowanie świadomości cyfrowej i przekształcenie kultury firmy, która pozwala nam inaczej myśleć o technologii. Dzięki takiemu podejściu pracownicy na różnych szczeblach będą w stanie wykorzystać technologię. – mówi Tomasz Staszelis, Chief Digital Officer, Polpharma.

– Nowa fala innowacji rośnie wraz ze wzrostem digitalizacji, automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Efektem tego mogą być przełomowe produkty i technologie, zwalczające choroby, poprawiające jakość życia i zapewniające bardziej
zrównoważoną produkcję żywności. Jednak, by zrealizować tę wizję, biotechnolodzy muszą zbudować świadomość technologiczną w swoim środowisku, a tym samym zrozumieć zachodzące fundamentalne zmiany i wykorzystać ich ogromne możliwości. – dzieli się Klaudia Kożusznik, Head of Growth, A4BEE.


Modularne podejście do produkcji

Zmienia się nie tylko świadomość cyfrowa, ale także podejście do całego procesu produkcji. Przyszłością są małe partie leków, szybszy proces produkcji i zwinne laboratoria. Jak firmy planują to osiągnąć?

Firmy takie jak Polpharma oraz Polfa Tarchomin wskazują na potrzebę modularności laboratoriów, większej elastyczności w skalowaniu produkcji oraz rozwiązań typu plug-n-play, które umożliwią naukowcom skupienie się na nauce, a nie na technologii.

Za tak znaczącą zmianą stoją również zewnętrzne czynniki – rośnie rynek leków biologicznych na choroby rzadkie, na którym realizowanych jest obecnie 1 863 projektów terapii komórkowej i genowej. Każda z tych terapii zwiększa zapotrzebowanie na elastyczność i interoperacyjność sprzętu i platform, a to zaledwie część ogromnego sektora.

Nowe, tańsze leki i nowe możliwości – przed biotechnologią otwiera się zupełnie nowy rozdział. Coraz częściej będziemy świadkami przeniesienia akcentu z Biotech na Techbio – Cloud computing, IoT, Modular Design, Data lakes, Digital Twin, AR/VR to kompetencje coraz częściej poszukiwane przez branżę.

Jakie są główne wyzwania technologiczne firm z branży?

Ogromny wzrost firm biotechnologicznych i produkcyjnych firm produkcyjnych idzie w parze z zupełnie nowymi wyzwaniami. Główne z nich dotyczą wydajności procesów, które mają być szybsze i bardziej opłacalne, spełnienie wymogów GMP (good manufacturing practices) i bezpieczeństwa, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek oraz poprawa jakości. Inne wynikają z faktu, że wysoce regulowana natura przemysłu biofarmaceutycznego opóźniła przyjęcie nowych technologii. Respondenci badania wskazywali najczęściej na trzy główne wyzwania:

Jak wykorzystać przestarzałą infrastrukturę? Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas wdrażania rozwiązań cyfrowych? Jak uzyskać wartość biznesową z pozyskanych danych?

Polski sektor biotechnologiczny poszukuje cały czas nowych rozwiązań w zakresie łączności oprogramowania i sprzętu, automatyki zbierania oraz przetwarzania danych, wzmocnienie ciągłości bioprocesu, by uzyskać mniejsze koszty i krótszy czas oraz zaoszczędzić przestrzeń laboratoryjną. – W dzisiejszych czasach wiele firm wykorzystuje dane tylko do analizy przeszłości, ale prawdziwa wartość danych polega na przewidywaniu przyszłości – mówi Małgorzata Stokrocka R&D; BD; Quality Director, Polfa Tarchomin

Przewagi konkurencyjne

Wyniki badania wskazują, że jeśli sektor biotechnologiczny chce nadal utrzymać silny wzrost i zdobyć przewagę konkurencyjną, jego liderzy powinni skupić się na czterech technologicznych obszarach: łączności i automatyzacji; doświadczeniach użytkowników (UX), wzmacnianiu swoich pracowników w mądrym wykorzystywaniu cyfrowości i
danych. A co najważniejsze – na wykorzystaniu skalowalnych oraz modularnych rozwiązań w celu skrócenia czasu potrzebnego na R&D oraz produkcję.

O RAPORCIE:
Raport został opracowany na podstawie wywiadów, w których udział wzięli dyrektorzy ds. innowacji z ogólnoświatowych firm, którzy podzielili się swoją perspektywą i na temat obecnego stanu swojej branży.

Raport do pobrania na stronie firmy: https://a4bee.com/tech-imperatives-2022/

O A4BEE:
A4BEE jest firmą technologiczną głęboko zaangażowaną we wspieranie biotechnologii, farmacji i sektorów produkcyjnych.

A4BEE ściśle współpracuje z globalnymi graczami w celu kształtowania efektywnych strategii, wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych i wykorzystania mocy łączności, elastyczności i modułowości. Wspierając ich na każdym etapie ich transformacji cyfrowej, laboratorium R&D A4BEE tworzy również innowacyjne produkty.

A4BEE jest laureatem wielu prestiżowych nagród, takich jak ScaleUp Games (organizowany przez Ambasadę Brytyjską), European Startup Games, Economic Accelerator, MIT CEE oraz brązowy medal Eco Vadis Sustainability.

back to top icon