Content marketing

W przeciągu ostatnich dziesięcioleci jesteśmy świadkami wielkiego postępu w leczeniu i terapii chorób, które występują powszechnie, jak i tych rzadkich. Sukcesy terapeutyczne są w największej mierze spowodowane ciągłym rozwojem farmakoterapii i odkrywaniem nowych leków.

Do połowy XIX wieku średnia długość życia wzrosła o 40 lat. Na początku wieku XX wydłużenie życia spowodowane było poprawą warunków bytowych i mieszkaniowych, wzrostem poziomu higieny spowodowanej głównie dostępem do bieżącej i czystej wody oraz urozmaiceniem stosowanej diety….


Ten i inne artykuły są dostępne w bezpłatnych wydaniach Czasu na Farmację. ➡Subskrybuj newsletter i otrzymuj kolejne numery. Czasopismo jest dostępne dla farmaceutów, lekarzy i osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze.

back to top icon