Content marketing

Pod koniec września 2022 r. Prezes UOKiK opublikował „Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treścireklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych”[1](dalej: „Rekomendacje”).

Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczyły oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Rekomendacje powstały, aby pomóc prawidłowo oznaczać treści reklamowe w Internecie. Zawierają one wiele praktycznych przykładów i graficznych propozycji dotyczących zasad:

 współpracy komercyjnej;

 autopromocji;

 prezentów;

 oznaczania treści reklamowych.

Rekomendacje są nie tylko istotne dla influencerów, ale także dla reklamodawców oraz agencji marketingowych i PR działających również w branży medycznej, farmaceutycznej oraz suplementów diety.

Od czasu wydania Rekomendacji, w związku z nieprawidłowym oznaczaniem treści reklamowych, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił już zarzuty nie tylko influencerom, ale również agencjom reklamowym, serwisom internetowym, spółkom, serwisom opiniotwórczym oraz reklamodawcom.

W ramach wszczętych postępowań wyjaśniających UOKiK zwraca uwagę na właściwe oznaczanie treści o charakterze reklamowym. UOKiK analizuje sposoby publikacji różnego rodzaju form materiałów handlowych, w tym w szczególności artykułów sponsorowanych reklamy natywnej, akcji specjalnych czy reklam display ale również zasady współpracy pomiędzy podmiotami. Po zbadaniu materiałów reklamowych, przez UOKiK zostały postawionem.in. następujące zarzuty:

• wprowadzania konsumentów w błąd poprzez nieoznaczanie lub niewłaściwe oznaczanie handlowego charakteru materiałów publikowanych w prowadzonych lub wykorzystywanych przez nie serwisach internetowych;

• nieoznaczania w sposób jednoznaczny materiałów reklamowych na Instagramie (w szczególności chodziło o zwroty typu: „artykuł we współpracy z partnerem”, „prezen-tacja partnera”, „partner materiału”,„partnerem treści jest…”, „partnerserwisu”);

• sposobu publikowania odesłań do treści komercyjnych, których forma często utrudniała zidentyfikowanie ich rzeczywistego charakteru (na stronach głównych serwisów znajdowały się tzw. boksy (kafelki) lub linki odsyłające do docelowych materiałów, publikowanych również na innych witrynach, które bardzo często nie były wyodrębnione ani oznaczone i nie odróżniały się od sąsiadujących publikacji o charakterze np. informacyjnym lub publicystycznym); kryptoreklamy (poprzez namawianie do stosowania niejasnych oznaczeń); braku współpracy (nieudzielenie odpowiedzi UOKiK).

Wszczęte postępowania mogą zakończyć się nałożeniem kar za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości do 10 proc. obrotu, a w przypadku postępowania ws. influencerów karą w wysokości do 10 proc. ich rocznego obrotu. Dotychczas, Prezes UOKiK wydał m.in. 6 decyzji dotyczących ukarania influencerów za brak współpracy. Kary wyniosły łącznie 139 tys. zł. Z kolei za nieudzielenie żądanych informacji w terminie Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 50 tys. zł.

[1] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php news_id=18898&news_page=2

Marta Jagodzińska
Associate
FoodMedLaw
e-mail: marta.jagodzinska@foodmedlaw.pl
www.foodmedlaw.pl
www.centrumkonopne.pl

back to top icon