Content marketing

Jesteśmy tuż przed wyjazdem na kolejne Targi, które objęliśmy Patronatem medialnym. Już jutro w Audytorium Novum Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich spotkają się polscy i zagraniczny wystawcy, aby zaprezentować swoje innowacyjne pomysły. 

Wtedy też wręczone zostaną nagrody, a uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania relacji naukowych i biznesowych z potencjalnymi partnerami oraz wziąć udział w konferencji naukowej pt. „Technologie bezodpadowe”.

Jak podaje Edyta Wołczyk, dyrektor targów “Wydarzenie dedykowane jest wynalazcom, innowatorom, startupom,
małym i dużym firmom, szkołom, jak i instytutom naukowym,
którzy zaprezentują swoje wynalazki przed międzynarodowym gronem wybitnych naukowców oraz potencjalnymi inwestorami.”

Budujemy relacje, inicjujemy projekty B+R, mamy własne profesjonalne narzędzia medialne, w tym kwartalnik LIFE SCIENCE.

Link do wydarzenia: https://e-nnovate.eu
Do pobrania bezpłatnego najnowszego e-wydania czasopisma:
https://lnkd.in/erVUqxkp

#ennovate #kwartalniklifescience #ibsglobal #politechnikabydgoska

back to top icon