Content marketing

Przewlekłe choroby niezakaźne stanowią poważny i narastający problem zdrowotny. Rocznie 550 tys. mieszkańców Europy w wieku produkcyjnym umiera z powodu chorób przewlekłych.

Dotychczasowe przewlekłe choroby niezakaźne stanowią poważny i narastający problem zdrowotny. Rocznie 550 tys. mieszkańców Europy w wieku produkcyjnym umiera z powodu chorób przewlekłych. W Polsce wskaźnik przedwczesnych zgonów na 100 tys. mieszkańców wynosi aż 305 (średnia dla UE to 201, co lokuje Polskę na 6 miejscu w UE). Choroby dietozależne przewlekłe choroby niezakaźne, określane także popularnie mianem chorób cywilizacyjnych, mają najczęściej podłoże dietetyczne i dotyczą większości populacji Polaków.

Ten stan rzeczy determinuje nieustanne opracowywanie i wdrażanie m.in.: nowoczesnych produktów żywnościowych o działaniu prozdrowotnym, planów żywieniowych, rozwiązań dietetycznych pozwalających na redukcję zapadalności na przewlekłe choroby niezakaźne. Zgodnie z tymi potrzebami, konieczne jest ciągłe wdrażanie nowych technologii, metod dla opracowania rozwiązań żywieniowych, istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób.

Możliwościami wsparcia finansowego przedsiębiorstw (w tym start up-ów), które chcą opracować nowe, innowacyjne produkty, technologie wspomagające walkę z chorobami niezakaźnymi, jest rządowy Program NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, z łącznym budżetem 200 mln PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Obecnie trwa nabór wniosków do 12.12.2022, kolejny nabór planowany jest na I kw. 2023 r.


Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez opracowanie oraz wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Jakie obszary może obejmować projekt?
1. Rozwiązania żywieniowe w obszarze nutrigenomiki i biomedycyny jako narzędzi wspierających walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (przykładowo: rozwiązania dietetyczne bazujące na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne).

2. Rozwiązania żywieniowe w leczeniu i zapobieganiu chorobom (przykładowo: produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi; rozwiązania w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych).

3. Rozwiązania technologiczne prawidłowego żywienia (przykładowo technologii produkcji żywności prozdrowotnej, ekologicznej i funkcjonalnej).Dla kogo?

dla przedsiębiorstwa (niezależenie od wielkości) – samodzielnie realizującego projekt i wdrażające wyniki projektu albo
przedsiębiorstwa – wchodzącego w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzącego w skład konsorcjum, przy czym: w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.


Co możemy sfinansować?

• wynagrodzenia pracowników (w tym również Kierownika B+R)
• leasing, amortyzacja, wynajem aparatury badawczej
• zakup aparatury badawczej do 500 tys. zł (limit na jedno urządzenie)
• usługi badawcze od podwykonawców
• materiały i surowce do badań
• elementy do budowy prototypów i linii pilotażowych
• prace przedwdrożeniowe
• koszty ogólne rozliczane ryczałtem do 25% kosztów projektu.


Budujmy wspólnie zdrową i zrównoważoną przyszłość!

Od ponad 17 lat doradzam naszym Klientom jak skutecznie przejść przez proces pozyskania dotacji i stworzyć możliwości rozwojowe firmy. Posiadam nie tylko doświadczenie w doradztwie w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego, ale również w opracowywaniu projektów B+R, w szczególności z branży medycznej i żywnościowej. Wykorzystuję nie tylko wiedzę z zakresu funduszy unijnych, czy krajowych, ale również wiedzę biznesową i naukową. Bazując na moim kilkunastoletnim doświadczeniu, jestem przekonana, że prezentowany konkurs umożliwia realne pozyskanie finansowania na badania i rozwój, otwierając drogę do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wspomagających leczenie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Program Nutritech, w porównaniu z popularną Szybką Ścieżką, jest przyjazny dla wnioskodawców. Przykładowo, zauważalna jest ogromna różnica w podejściu do potrzeb zakupowych aparatury badawczej, gdzie mamy możliwość zaplanowania zakupów nawet do 0,5 mln zł na jedno urządzenie. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie, zwłaszcza dla firm rozpoczynających swoją działalność i nie posiadających zaplecza laboratoryjnego.

Zachęcam do skorzystania z usług doradczych. Wspólnie przejdziemy proces aplikowania, a potem proces realizacji projektu, tworząc realne możliwości rozwoju i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
www.edoradca.pl


Patrycja Szymikowska, ekspert ds. funduszy unijnych w EDORADCA
Jestem doświadczonym ekspertem z zakresu/w dziedzinie projektów unijnych oraz krajowych. Wspieram rozwój przedsiębiorstw poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych, łącząc różnorodne kompetencje doradcze z zakresu procedur, innowacyjności, opłacalności oraz strategii wdrożeniowych nowych rozwiązań.

 

Tekst z Czasu na Farmację nr 6/2022 (listopad)
Zapisz się do newslettera i otrzymuj bezpłatne kolejne numery.

back to top icon