Content marketing

Mamy już za sobą pierwsze nabory w ramach konkursów na dofinansowanie z z funduszy europejskich. Dużo już wiemy o nowej perspektywie finansowej, znamy regulaminy, kryteria oceny. Wiemy na kiedy trzeba opracować projekty i przygotować wnioski.

Badania i rozwój to tematyka, w której o wiele łatwiej obracają się osoby mające doświadczenie w R&D.
Widać to przy opracowywaniu agendy badawczej, najważniejszego elementu projektu budującego podwaliny do powstającego nowego produktu.


Zdążyć na czas

Praktycznie kilka miesięcy może zająć przygotowanie dobrego wniosku, tworzonego zespołowo, na bieżąco na bazie zbieranych materiałów i systematycznych spotkań zespołu projektowego. Główne obszary preferowane przez UE- sponsora to: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowa infrastruktury badawczej, transformacja cyfrowa lub zielona przedsiębiorstwa oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr, wzornictwo.

 

Bieżące konkursy

FENG Ścieżka SMART

Celem Ścieżki SMART są badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe stanowiące podstawę do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Mogą aplikować:
• mikro,
• małe, średnie
• i duże przedsiębiorstwa.

Maksymalne dofinansowanie:
• 60% – 80%

Co dofinansuję?
• wynagrodzenia (umowy o pracę
i umowy cywilno-prawne)
• zakup aparatury laboratoryjnej
• koszt materiałów
• inne koszty

Termin naboru:
do 30 października 2023

Wzornictwo w MŚP

Celem konkursu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Mogą aplikować:
• mikro,
• małe, średnie
• i duże przedsiębiorstwa.

Maksymalne dofinansowanie:
• do 85%

Ile?
• do 3 000 000,00 PLN

Termin naboru:
do 29 sierpnia 2023

Co dofinansuję?
• audyt wzorniczy
• opracowanie strategii wzorniczej
• nabycie środków trwałych innych niż
nieruchomości
• zakup oprogramowania
• koszty robót i materiałów budowlanych
• usługi szkoleniowe
• koszt ustanowienia oraz zabezpieczenia zaliczki

 

FENG – Ścieżka SMART – dostępność

Celem Ścieżki SMART jest dostępność jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Mogą aplikować:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Maksymalne dofinansowanie:
• 60% – 85%

Co dofinansuję?
• podobnie jak w przypadku FENG-Ścieżka SMART

Termin naboru:
do 30 października 2023

 

FENG – Ścieżka SMART – konsorcja

Celem Ścieżki SMART – dostępność jest rozwinięcie zdolności B+R przedsiębiorstw.

Mogą aplikować:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w konsorcjach ze sobą lub organizacjami badawczymi

Maksymalne dofinansowanie:
• 60% – 85%

Co dofinansuję?
• podobnie jak w przypadku FENG-Ścieżka SMART

Termin naboru:
do 30 października 2023

 

Przygotować wniosek

W pracy z naszym Klientem stawiamy na podejście eksperckie. Swoje usługi dedykujemy branżom
Pharma, Medical, Lab, FMCG, mając w nich doświadczenie. Łączymy je z wiedzą o dotacjach. Ważna jest szczerość – obiektywnie oceniamy szanse projektu i komunikacja – systematyczna poprzez MS Teams (i inne komunikatory), telefoniczna, e-mailowa, współdzielone pliki. We współpracy z ekspertami Klienta przygotowujemy całość dokumentacji. Jest to na tyle złożone, że uzasadnia rozwój ekspertów ds. funduszy europejskich wyspecjalizowanych dla konkretnych branż.

 

Aleksander Zuchowski – właściciel TIME4PROGRESS. Od 12 lat związany z obszarem B+R+I w branży Pharma, Medical i Lab. Przygotowuje projekty i wnioski o dofinansowania dla firm. Wydawca czasopism branżowych: Czas na Farmację i kwartalnika LIFE SCIENCE. Interesuje się content marketingiem i tworzeniem przydatnych treści. Wykładowca i partner biznesowy Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

Kontakt:
kom. 538 406 554
time4progress.biz

 
back to top icon